Kurtis Store

Våga utmana föreställningar om föräldrarskapet

Våga utmana föreställningar om föräldrarskapet

Här i vårt första blogginlägg skulle vi kunna skriva om vårt företags resa, om hur allt började med Kurtis,  berätta om alla utmaningar vi tagit oss igenom som varumärke osv. men vi vill hellre skriva om den resa som började när vi blev föräldrar och om vad vi lär oss om livet genom våra barn.

Ju längre vi har varit föräldrar ju mer har vi insett att det bara är en liten del av föräldrarskapet som går ut på att ''ta hand om'' barnen och att den egentliga delen handlar om att utveckla sig själv och våga se sina egna beteenden på ett ärligt sätt. Vi som så många andra hämtade inspiration från den danska familjeterapeuten Jesper Juuls bok ''Ditt kompetenta barn'' som gör upp med den traditionella synen på barnuppfostran och istället omfamnar en eftersträvan av verklig jämlikhet mellan barn och vuxna. Senare har vi också inspirerats väldigt mycket av den danska psykologen Bo Hejlskov Elvén. 


Vi ser fram emot att dela våra tankar och upptäckter med er här i bloggen!